GENEL KURUL İLANI

“BAFDER”
BAFRALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
 
Yönetim kurulumuz 03 Ocak 2017 günlü toplantısında; BAFRALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ‘ nin Olağan Genel Kurul toplantısını, 22 Ocak 2017 Pazar günü saat 13:00’de Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesi, Sakızgülü Sokak, Işık Apt. No:21 Kat:3 Daire No::6  Kadıköy   / İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde yapmayı kararlaştırmıştır.
 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 13:00 ‘de aynı gündemle, aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır.
 
Olağan Genel Kurul’da aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
 
--
YÖNETİM KURULU
 
BAFRALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’ nin OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
 
1.    Açılış ve yoklama,
2.    Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
3.    Saygı duruşu,
4.    Divan Heyetinin Genel Kurul adına toplantı tutanaklarını imzaya yetkili kılınması,
5.    Faaliyet Raporu, İşletme Hesabı Tablosu (Bilanço) ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakere edilmesi,
6.    Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ve Raporlarının İbrası,
7.    Dernek Tüzüğünde ihtiyaç duyulan ve önerilen maddelerinde öngörülen değişikliklerin görüşülmesi, karara bağlanması,
8.    Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9.    Dilek ve temenniler,
10.  Kapanış.