Genel Kurul İlanı

BAFRALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Yönetim kurulumuz 03 Şubat 2015 günlü toplantısında; BAFRALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ‘ nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını, 22 Şubat 2015 Pazar günü saat 13:00’de Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesi, Sakızgülü Sokak, Işık Apt. No:21 Kat:3 Daire No::6  Kadıköy   / İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde yapmayı kararlaştırmıştır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 01 Mart 2015 Pazar günü saat 13:00 ‘de aynı gündemle, aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul’da aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

--
YÖNETİM KURULU

BAFRALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ nin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.    Açılış ve yoklama,
2.    Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
3.    Saygı duruşu,
4.    Divan Heyetinin Genel Kurul adına toplantı tutanaklarını imzaya yetkili kılınması,
5.    Dernek Tüzüğünün 1’nci, 6’ncı, 7’nci, 17’nci, 19’uncu maddeleri ile ihtiyaç duyulan ve önerilen diğer maddelerinde, öngörülen değişikliklerin görüşülmesi, karara bağlanması,
6.    Dilek ve temenniler,
7.    Kapanış.