Üyelik Aidatları Ve Avantajları

Derneğimizin varlığı ve hizmetleri açısından aidat ödemelerinin bilinen önemini, gereği için bilgilerinize sunarız.

Üyelik Avantajları:

 • Derneğimizin düzenlemiş olduğu etkinliklerde fiyat avantajı sağlanması
 • Derneğimiz aracılığı ile gönderilen SMS hizmetinden üyelerimizin faydalanması
 • Derneğimiz yerini kendi organizasyonlarında kullanabilme imkanı 
 • Anlaşmalı firma ve şirketlerde üyelerimize özel indirimler sağlanması
 • Üyelerimize ve 1.derece yakınlarına staj imkanı ve danışmanlık hizmeti sağlanması konusunda destek olunması

Üyelik Aidatı Ödeme Şekilleri:

Derneğimizin 2019 yılına ilişkin yıllık aidatı 100 TL'dir. 

Dernek üyelerimiz, yıllık aidatını nakden ödeyebilecekleri gibi, T. Is Bankasi (1077) Altıyol Şubesi nezdindeki 0509590 No'lu hesabına (IBAN NO: TR93 0006 4000 0011 0770 509590 ) havale/EFT şeklinde de yapabilirler.

Not: 2019 yılı için üyelik aidatını ödeyen üyelerimiz bu mesajı dikkate almasınlar.

Üye Olma Koşulları:

 • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. 
 • Üye başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Üye başvuru formu dernekten temin edilebilir. 
 • Derneğe üyelik başvurusunda üye adayının en az 2 dernek üyesinin referansını getirmesi zorunludur.
 • Giriş Ücreti: Bir defaya mahsus üye giriş ücreti Samsun il plakasını temsilen 55 TL’dir.
 • Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 100 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 • Erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeksizin basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama suçlarından dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar derneğe üye olamazlar.
 • Detaylı bilgi için dernek tüzüğü incelenebilir.

--

Bafder - Bafralılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği